ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

SILO_JETENG2

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Τεχνικη Περιγραφη

 Τύπος SVAI2432, Αυτοφερόμενο Τριαξονικό Σιλοφόρο

  • Χωρητικότητα Δεξαμενής 32 Μ3
  • Διαμερίσματα 1
  • Δεξαμενή αλουμινίου
  • Προδιαγραφές πίεση σχεδιασμού 3,5 bar
  • EBS (Electronic Braking System)
  • RSS (Roll Stability Support System)

Προαιρετικά:

  • Πίσω άξονας με τιμόνι