ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τεχνικη Περιγραφη

Τύπος FS40A3, Αυτοφερόμενο Τριαξονικό Βυτιοφόρο

  • Χωρητικότητα Δεξαμενής 38500 λίτρα
  • Διαμερίσματα έως 10
  • Δεξαμενή και σωληνώσεις αλουμινίου
  • Προδιαγραφές ADR
  • EBS (Electronic Braking System)
  • RSS (Roll Stability Support System)

 

Προαιρετικά:

  • Πίσω άξονας με τιμόνι
  • Άλλα πρόσθετα ηλεκτρονικά συστήματα